Νέες είναι πλέον οι σχετικά με τον χαρακτηρισμό και την κίνηση των ιστορικών αυτοκινήτων. Ως ιστορικά μπορούν να χαρακτηριστούν αυτοκίνητα πρώτη άδεια κυκλοφορίας πάνω από 30 χρόνια.

Μέχρι τώρα ο χαρακτηρισμός ενός αυτοκινήτων μπορούσε να γίνει μέσω νομικών προσώπων τα οποία τους χορηγούσαν τις σχετικές πινακίδες οι οποίες φυσικά διαφέρουν από τις κανονικές πινακίδες προκειμένου να ξεχωρίζουν από τα κανονικά αυτοκίνητα. Τα νομικά πρόσωπα θα μπορούν πλέον απλώς να δίνουν βεβαίωση για τον χαρακτηρισμό τους. Ο χαρακτηρισμός ενός αυτοκινήτου πλέον σαν ιστορικού ενδιαφέροντος θα γίνεται αποκλειστικά από φορείς που εκπροσωπούν νόμιμα την χώρα. Οι διευθύνσεις μεταφορών θα είναι πλέον οι αρμόδιες για την χορήγηση των ειδικών αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων.

Οι άδειες αυτές θα έχουν ισχύ 5 ετών μετά το πέρας των οποίων θα απαιτείται εκ νέου η χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Μετά την χορήγηση των πινακίδων ιστορικού αυτοκινήτου το αυτοκίνητο αυτό οφείλει να διαγράφεται από Μητρώο Άδειας κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και να εγγράφεται στο Μητρώο Οχημάτων Ιστορικού Ενδιαφέροντος.

Αρμόδιος φορέας για τον χαρακτηρισμό και την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στρατιωτικών οχημάτων θα είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τα στρατιωτικά οχήματα που έχουν κατασκευαστεί για τη μεταφορά επιβατών και έχουν αξιοποιηθεί από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο μικρό δακτύλιο ενώ καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας, με εξαίρεση τα οχήματα άνω των 45 ετών και τα μηχανοκίνητα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που δεν έχουν κατασκευαστεί για τη μεταφορά επιβατών.

  1. Τα ιστορικά αυτοκίνητα, προκειμένου να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα θα πρέπει να περνούν ΚΤΕΟ σε ετήσια βάσει και να είναι ασφαλισμένα.
  2. Τα ιστορικά αυτοκίνητα θα πρέπει να πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας από 50 έως 200 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες μοτοσυκλέτες από 25 έως 50 ευρώ. Το ύψος των τελών διαμορφώνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
  • Επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό έως και 999 κυβικά εκατοστά θα καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας 50 ευρώ.
  • Επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό από 1.000 κυβικά εκατοστά έως και 1999 κυβικά εκατοστά θα καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας 100 ευρώ.
  • Επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό άνω των 2.000 κυβικών εκατοστών θα καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας 200 ευρώ.
  • Μοτοσυκλέτες ιστορικού ενδιαφέροντος κυβισμού έως και 250 κυβικών εκατοστών θα καταβάλουν τέλη κυκλοφορίας 25 ευρώ.
  • Μοτοσυκλέτες ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό άνω των 250 κυβικών εκατοστών θα καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας ύψους 50 ευρώ. 

Εξαίρεση από την πληρωμή τελών κυκλοφορίας έχουν αυτοκίνητα ηλικίας άνω των 45 ετών και μηχανοκίνητα οχήματα ηλικίας άνω των 45 ετών που δεν έχουν κατασκευαστεί για τη μεταφορά επιβατών.

Σε περίπτωση παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα που ισχύουν για όλα τα οχήματα. Η παραβίαση των διατάξεων περί υποχρεωτικής ασφάλισης επιβάλλει πρόστιμα και κυρώσεις όπως και, κατά περίπτωση, η οριστική αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας ή αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας για ένα χρόνο και διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

Το νέο πλαίσιο νόμου τίθεται σε ισχύ 18 μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου η διοίκηση να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις (προδιαγραφές ειδικών πινακίδων και αδειών, την  κατασκευή, την προμήθεια τους κλπ.).

Πνευματικά δικαιώματα © 2021 Χρήστου Θεόδωρος